صفحه اول | تماس با ما | ورود
 
درباره فیتکوخدمات مهندسیخدمات فیتکوکاندوئیت برقسینی کابلنردبان کابل
عنوان
درباره فیتکو
خدمات مهندسی
خدمات فیتکو
کاندوئیت برق
سینی کابل
نردبان کابل


تبليغات
فیتکو,کاندوئیت برق, کاندولت


فیتکو(FITCO),


- کاندوئیت برق
) (Conduit

- کوپلینگ ((Coupling

- هد بوشینگ (Head Bushing)

- زانوئی کاندوئیت (Normally Bend)

- هاب کاندوئیت (Hub conduit)

- لاک نات , مهره (Lock Nut )

- یونیون , مهره ماسوره (Union)

- کلمپ کاندوئیت (Conduit Clamp)

- ردیوسر , تبدیل (Reducer)

- کپ , در پوش , پوش پلاگ ( End cap ,Push Plug )

- ارت تگ (Earth Tag)

- کاندوئیت فلاکسیبل (Flexible conduit)

-گلند لوله فلاکسیبل(Flexible Conduit Gland)

- کاندولت , کاندوئیت باکس (Condulet)

- جانکشن باکس , جعبه تقسیم (Junction Box )

- جانکشن باکس استنلس استیل(stainless Box)

- پول باکس (Pull Box)

درباره فیتکو . خدمات مهندسی . خدمات فیتکو . کاندوئیت برق . سینی کابل . نردبان کابل
فیتکو : راه حلهای خلاقه ، انجام فوری ، کار برجسته:FITCO

Azaran Web Developers Group ©2005