صفحه اول | تماس با ما | ورود
 
درباره فیتکوخدمات مهندسیخدمات فیتکوکاندوئیت برقسینی کابلنردبان کابل
عنوان
درباره فیتکو
خدمات مهندسی
خدمات فیتکو
کاندوئیت برق
سینی کابل
نردبان کابل


تبليغات
فیتکو, درپوش لوله برق, پایپفیتکو
(FITCO),


- گریتینگ (Grating)

- سینی کابل (Cable tray)

- اتصالات سینی کابل (Cable tray Accessories)

- نردبان کابل (Cable Ladder)

- اتصالات نردبان کابل (Cable Ladder Accessories)

- سیستم ساپورت , نگهدارنده ( Supporting system)

- ریل یونسترات ( Strut Channel)

- یونیفیکس ( UNI FIX Channel)

- اتصالات ریل یونسترات (Strut Rail Accessories)

- کاندوئیت کلمپ یونسترات ,بست چنگالی( UG Clamp)

- گلند کابل ( Cable Gland)

- گلند کابل واتر پروف ( Cable Gland Waterproof)

- گلند کابل ضد انفجار (Explosion Cable Gland)

- پایه چراغ روشنایی ( Lighting pole)

- ساپورتهای مکانیکی ( Mechanical Support)

- ساپورتهای الکتریکی ( Electrical Support)

- مخازن استنلس استیل ( stainless steel tank)

- قطعات و تجهیزات تخصصی و با تکنولوژی بالا

( Special ; High Tech Equipment Or pices)


درباره فیتکو . خدمات مهندسی . خدمات فیتکو . کاندوئیت برق . سینی کابل . نردبان کابل
فیتکو : راه حلهای خلاقه ، انجام فوری ، کار برجسته:FITCO

Azaran Web Developers Group ©2005